Brusnica i korisne bakterije rešenje protiv čestih urinarnih infekcija

Brusnica i korisne bakterije rešenje protiv čestih urinarnih infekcija

Urinarne infekcije predstavljaju drugu najčešću infekciju, nakon respiratornih. Uzročnici urinarnih infekcija u najvećem procentu dolaze iz debelog creva. To su patogene bakterije uključujući i bakteriju Ešerihiju koli. Najveći problem urinarnih infekcija jeste što imaju tendenciju vraćanja.

Urinarne infekcije su posledica narušavanja crevne i vaginalne flore

Bakterije prelaze preko sluznice međice, dolaze na vaginalnu sluznicu i izazivaju vaginalne infekcije, a preko mokraćne cevi dolaze u mokraćnu bešiku izazivajući bolne i neprijatne urinarne infekcije. Urinarne infekcije imaju visoku stopu ponavljanja, a smatra se da je jedan od razloga narušena crevna i vaginalna flora.

Nastale urinarne infekcije se leče antibioticima koje prepiše lekar

Soj korisnih bakterija, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 primenjen oralno, svoje delovanje prvo ispoljava na sluznici digestivnog trakta. Laktobacili stvaraju fizičku barijeru na sluznici digestivnog trakta koja ne dozvoljava da se patogene bakterije vezuju i zadržavaju.
Korisne bakterije, preko međice, prelaze i na vaginalnu sluznicu. Ove bakterije stvaraju produkte metabolizma (mlečnu kiselinu, vodonik peroksid) koji sredinu debelog creva, i vagine, čine kiselom i nepodobnom za opstanak patogenih bakterija.
Patogene bakterije, uključujući i Ešerihiju koli, zbog povećane koncentracije probiotskih bakterija napuštaju sluznicu rektuma, te se tako koncentracija uzročnika urinarnih i vaginalnih infekcija značajno smanjuje. Na ovaj način, omogućavaju uspostavljanje normalne crevne i vaginalne mikroflore, te smanjuju procenat ponavljanja gljivičnih i bakterijskih infekcija.

Brusnica pomaže u otklanjanju infekcije i njenom vraćanju

Ešerihija koli se fimbrijama hvata za ćelije sluznice. Brusnica sadrži aktivnu komponentu, proantocijanidin tipa A koji se vezuje za fimbrije bakterije Ešerihije koli i sprečava njeno vezivanje za sluznicu urinarnog trakta. Proantocijanidini se lako resorbuju i stižu do mokraćne bešike, gde na ovaj način mogu ispoljiti svoje delovanje.

Lifeline URO-balans – korisne bakterije i brusnica u jednoj kapsuli

Proizvod Lifeline URO-balans sadrži brusnicu i Lactobacillus rhamnosus u jednoj kapsuli, što ga čini jedinstvenim na tržištu. On svojim dvostrukim dejstvom pomaže u borbi sa čestim i ponavljanim urogenitalnim infekcijama. Preporučuje se upotreba preparata Lifeline URO-balans, nakon ili u toku terapije antibioticima.

Related posts